معرفي نامه شركت

 

 

 

اين شركت در خردادماه سال 1360  با نام سلكتور ، به عنوان نماينده رسمي شركت ايران شيندلر ( تحت ليسانس شيندلر سوئيس ) در شهر مشهد تاسيس گرديد .

در اوايل دهه هشتاد بر اساس تصميمات هيات مديره شركت ، در راستاي گسترش دامنه فعاليت و افزايش توان فني و اجرايي ، تغييراتي در نام و نوع فعاليت با حفظ تعهدات قبلي اعمال شد و بدين ترتيب از آن زمان اين شركت با نام بهران فراز ( سهامي خاص ) تا به امروز  ارائه خدمات مي نمايد .

نظر به قدمت و تجربه ديرين اين شركت در صنعت آسانسور و پله برقي و با عنايت به استفاده پرسنل فني از استانداردهاي شيندلر  آسانسورهاي تركيبي اجرا شده از زيبايي و دوام بالايي برخوردار مي باشند كه مي توان به صدها پروژه اشاره نمود كه در بخش هاي دولتي  خصوصي ، تجاري ، هتل و بيمارستان ها با نظارت تيم فني و مهندسين مجرب خود و بر اساس آخرين تكنولوژي روز در حال بهره برداري است .